Dịch Vụ

Chúng tôi mong muốn chuẩn bị và hướng dẫn khách hàng gia nhập thị trường một cách chuyên nghiệp thông qua việc sử dụng những phương pháp tối ưu nhất để xây dựng dự án, cũng như định hình sự thành công lâu dài của khách hàng tại Việt Nam với sự vận hành hiệu quả nhất.
Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Phát triển kinh doanh
Triển khai thành công mục tiêu ở Việt Nam của khách hàng là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Cùng với khách hàng, chúng tôi trang bị và hỗ trợ họ gia nhập thị trường theo hệ thống. Bắt đầu từ việc phân tích vị trí để tìm đối tác nội địa, chúng tôi hướng dẫn khách hàng thật tỉ mỉ. Đại diện thực hiện công việc cho khách hàng cũng là một trong những dịch vụ của chúng tôi.
Hoạt động xuất sắc
Operational Excellence là một công cụ tối ưu 360° cho ngành sản xuất hiện tại, hướng tất cả các quy trình đến nhu cầu của khách hàng, chất lượng và hiệu quả. Bắt đầu với các giải pháp cảm quan trực tiếp và có thể tiến hành đẩy nhanh chiến lược dài hạn, chúng ta nhận ra Hoạt Động Xuất Sắc thông qua mối tương tác với các giải pháp về Quản Lý Chất Lượng, Quản Lý Tinh Giản, Quản Lý Quy Trình và Năng lực lãnh đạo - liên quan đến làm việc theo nhóm, quản lý cải tiến, giao tiếp và động lực.
Quản lý dự án
Quản lý dự án là một trong những năng lực cốt lõi của SOPEC. Dự án của khách hàng sẽ được thiết lập một cách chuyên nghiệp ngay từ đầu và lên kế hoạch một cách hệ thống từ mục tiêu hướng đến, thông qua các phân tích và lập kế hoạch để tiến hành thực hiện.
Đào tạo / Huấn luyện
"Từ thực hành đến thực hành" là phương châm được nhấn mạnh trong các buổi đào tạo của chúng tôi. Nội dung đào tạo của chúng tôi được chứng minh là có nền tảng khoa học đơn giản và phân lượng hợp lý.